Online dopyt

 

Uveďte, prosím, o akú reklamnú plochu máte záujem a Vaše kontaktné informácie. Budeme Vás kontaktovať čo najskôr.

 

Suhlasim so správou, spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Playmedia, s.r.o., Košice Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa 20 ods. 3 cit. zákon je ho môžé kedykoľvek písomne odvolať